Många av våra högre utbildningar är främst fokuserade på den rent kunskapsmässiga aspekten av lärandet. Detta är förstås grundläggande, men i framtiden kommer detta att endast utgöra basen. Morgondagens arbetsgivare kommer även att värdera andra aspekter hos dem de anställer. Tankarna går till vad militären brukade kalla för duglighet. Bill Coplin vid universitetet i Syracusa har skrivit en bok som heter 10 Things Employers Want You To Learn In College.

Dessa 10 saker nämns i boken:

  • Arbetsetik, inkl förmågan att motivera sig själv och planera sin tid
  • Kroppsliga förmågor som t ex att hålla sig vid god hälsa och se frisk och fräsch ut
  • Språklig (muntlig) förmåga att kunna kommunicera, både mellan fyra ögon och i grupp
  • Skriftlig kommunikation, inkl att utforma och kontrollera sitt eget arbete
  • Arbeta med människor, kunna bygga relationer och arbeta i grupper
  • Influera människor i sälj- och ledarskapssituationer
  • Samla information från olika medier och hålla informationen organiserad
  • Använda kvantitativa verktyg som t ex statistik, diagram och kalkylark
  • Ställa och svara på de rätta frågorna, utvärdera information och tillämpa sin kunskap
  • Lösa problem, inkl identifiera dem, hitta möjliga lösningar och använda dessa

Dessa krav har successivt blivit allt viktigare och kommer att bli än viktigare i framtiden. Frågan är väl bara varför de inte formulerats på detta tydliga sätt tidigare.


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.