En värld i transformation

Djupa och irreversibla skiften inom flera områden omvandlar nu vårt samhälle i grunden.

  • Den digitala tekniken förändrar i grunden hur vi kommunicerar och skapar värde
  • Naturens hårda gränser förändrar i grunden hur vi behöver förhålla oss till vår omgivning
  • Ett nytt demografiskt läge och en allt mer dominerande svärmlogik etablerar nya förutsättningar för samhällets organisation

Medan dessa skiften utmanar de strukturer vi är uppväxta i tränger nya fram utifrån behov och kreativitet. För oss innebär det att “våra” institutioner och organisationer, som är byggda utifrån den gamla logiken, inte längre fungerar. Och att vi själv nu står med uppgiften att forma de nya företag, institutioner och strukturer som skall ersätta de gamla.

I en transformation handlar alltså framtidstänkande allt mindre om att förutsäga framtiden och allt mer om att förstå och frilägga förutsättningarna för vägen framåt. Och nu verkar det det handla om hur vi skall navigera igenom transformationen – och ut på andra sidan.