Navigation i en komplex värld

När osäkerhet och komplexitet gör att vi inte längre kan planera stegvis framåt behöver vi ändra förhållningssätt – då behöver vi flytta blicken mot den längre framtiden för att förstå det större sammanhanget och i det hitta märken vi kan ta ut riktningen mot.

Foresight - se ut i världen

Genom att undersöka mönstren kan vi se de större drivkrafter och osäkerheter som formar framtiden – det större landskap vi navigerar i

Insight - hitta tolkningsnyckeln

Utifrån vårt eget perspektiv och position behöver vi identifiera och formulera den insikt som hjälper oss att tolka vår egen situation och se våra vägval

Strategy - formulera angreppssätt

I en komplex tid handlar strategi om en berättelse som beskriver vem vi är, vilken målbild vi har och hur vi tar oss gentemot och formar framtiden