Välkommen till framtiden!

Världen blir allt mer komplex och sammankopplad. För att inte tala om osäker och svårförutsägbar!

Det betyder att vi behöver nya förhållningssätt och metoder som fungerar i en osäker och komplex omgivning. Tekniker som scenarioplanering blir livsviktiga för att kunna se vart vi skall gå härnäst. 

Jag hjälper organisationer att möta denna pågående förändring genom metoder som vidgar synfältet och därmed möjliggör navigering i en osäker framtid.

Är du intresserad av att få kontakt med mig klicka här.