Välkommen till framtiden!

Förändringarna går idag djupare än vad någon av oss har upplevt. Det innebär både att vi behöver öppna upp oss får nya tankar, nya verktyg och framför allt utveckla nya förhållningssätt.  

Jag hjälper organisationer och samhälle att förstå mer om vad som händer, framkalla relevanta insikter och baserat på detta utveckla ett nytt förhållningssätt gentemot framtiden.

Jag stödjer strategiarbete i organisationer men lyfter oftast fram det viktiga tankearbetet före strategiarbetet. Därför håller jag mycket föredrag, gör framtidsanalyser, driver framtidssamtal för att vidga perspektivet inför framtiden – inför den förändringsresa vi alla behöver gå igenom. 

Är du intresserad av att få kontakt med mig klicka här.