Välkommen!

Världen blir både mer komplex och sammankopplad och därmed också mer osäker och oförutsägbar. Det blir allt tydligare att vi genomlever en transformation – en övergång från ett samhälle till ett annat.

Situationen signalerar att vi behöver byta verktygslåda. Istället för metoder och system som stödjer effektivitet, produktivitet och kvalitet behöver vi verktyg som hjälper oss att navigera  i en osäker och komplex omgivning. Lärande och förmåga till anpassning blir allt viktigare och tekniker som t ex scenarioplanering behöver vara i centrum. Motsägelsefullt nog behöver vi dessutom omfatta mer långsiktiga tankar och beteenden.  Desto kortare reaktionstid, desto viktigare är det att faktiskt ha långsiktiga målbilder och strategier. Annars hamnar vi bara dit vågorna tar oss.

Som futurist hjälper jag organisationer att möta denna pågående transformation genom tankar och metoder som omkalibrerar omvärldsbilden och stödjer navigering i okända vatten.

Är du intresserad av att få kontakt med mig klicka här.