Världen blir mer komplex och oförutsägbar. Att vi genomlever en övergång från ett samhälle till ett annat blir allt tydligare.

Då behöver vi byta verktygslåda. Istället för att sträva efter effektivitet, produktivitet och kvalitet behöver vi lära oss navigera i en osäker och komplex omgivning. Lärande,  anpassning och långsiktiga mål blir allt viktigare och metoder som scenarioplanering behöver vara i centrum. 

Som futurist hjälper jag organisationer att möta denna pågående transformation genom tankar och metoder som omkalibrerar omvärldsbilden och stödjer navigering i okända vatten.

Är du intresserad av att få kontakt med mig klicka här.