Välkommen till mitt cyberhem!

Vi lever i en tid av förändring som går djupare än vad någon av oss har upplevt tidigare. Och det är ingen lätt övergång. Jag ser det som min roll att hjälpa individer, företag och samhälle att hantera denna övergång.

Därför hjälper jag organisationer och ledare med strategier och stegen före strategiarbetet – att mejsla ut en väg mot framtiden.

Det betyder att jag håller framtidsföredrag, gör framtidsanalyser, driver framtidssamtal och jobbar med strategiprocesser och innovation

Är du intresserad av att få kontakt med mig klicka här.

Att jobba med framtiden

Framtidstänkande – ett tänkande som omfattar flera nivåer

Vi behöver alla utveckla oss för att möta framtiden. Utmaningen ligger ofta i en alldeles för förenklad bild av vad som krävs. Insikten här är att framtidstankar som t ex megatrender befinner sig på en annan nivå än våra vardagliga planeringstankar. För att förstå och använda dem behöver vi bryta ner och sätta samman dem till scenarier som beskriver hela affärsomgivningar. I bilden får vi en överblick över de olika nivåerna men också det nödvändiga arbetet för att översätta mellan dem.

Läs lite mer i inlägget Framtiden är jätteviktig – men vad kan jag göra som chef?