Vad jag bidrar med

Systemtänkande → Strategisk Insikt

Se helheten genom att förstå omvärldens drivkrafter och de komplexa samband som påverkar oss – att omvandla komplex information till meningsfulla insikter

Adaptivt Ledarskap

Forma samtal där människor kan växa och hantera de förändrade förutsättningar – odla deltagarnas resiliens i mötet med osäkerhet och nya okända utmaningar

Tvärvetenskaplig Kunskap

Se och dra nytta av insikter från olika kunskapsområden för att förklara och hantera komplexa, djupgående och sektorsövergripande utmaningar