Välkommen!

Världen blir allt mer komplex, sammankopplad och skör. Vi ser det när allt verkar kunna påverka allt annat och de gamla beprövade metoderna fungerar allt sämre.

Det betyder att vi behöver lära oss nya metoder och förhållningssätt som fungerar för att navigera i en osäker och komplex omgivning samtidigt som den håller på att ta form. Vi behöver bl a lära oss att använda scenarioplanering för att kunna se vart vi skall gå härnäst. 

Jag hjälper organisationer att möta den pågående förändringen genom kunskap om förändringens mönster och nya metoder för att navigera.

Är du intresserad av att få kontakt med mig klicka här.