Systemtänkande → Strategisk Insikt

Jag hjälper till med att, utifrån systemtänkande och omvärldens komplext samverkande drivkrafter, se helheten som påverkar oss – att omvandla komplex information till meningsfulla insikter

Adaptivt Ledarskap

Jag hjälper till med att forma samtalet där ledare kan växa och hantera de förändrade förutsättningar – odla deras resiliens – i mötet med osäkerhet och nya okända utmaningar

Tvärvetenskaplig Kunskap

Jag hjälper till med att utifrån en transdisciplinär utgångspunkt dra nytta av insikter från olika kunskapsområden för att förklara och hantera de komplexa, djupgående och sektorsövergripande utmaningarna vi står inför