Utforska vad som händer

I en komplex och osäker värld kan vi inte förutspå vad som skall hända. Istället behöver vi kartlägga vad vi vet, förstå var gränsen för vår kunskap går och därifrån utveckla en så klar bild av dagsläget och framtiden vi kan.

Här tar vi hjälp av systemtänkande och olika metoder för omvärlds- och framtidsanalys för att återupptäcka den värld vi behöver agera i.

Söka vägledande insikter

Utifrån vår förståelse av dagsläget och framtiden behöver vi identifiera de bärande insikter som krävs för att vi skall kunna förstå vår position idag, ta ut en riktning framåt och måla upp en fungerande målbild.

Genom att klarlägga syftet och kärnan i den egna verksamheten och koppla ihop med den nya förståelsen om hur världen fungerar kan vi se vad som är centralt inför framtiden.

Utveckla ett förhållningssätt

Baserat på förståelsen av världen, de bärande insikterna och målbilden kan vi utveckla ett förhållningssätt, formulera den bärande berättelsen och identifiera den kunskap och kompetens som behövs för att börja resan mot framtiden.