En värld i transformation

Djupa och irreversibla skiften inom flera områden omvandlar nu vårt samhälle i grunden.

  • Den digitala tekniken förändrar i grunden hur vi kommunicerar och skapar värde
  • Naturens hårda gränser förändrar i grunden hur vi behöver förhålla oss till vår omgivning
  • Ett nytt demografiskt läge och en allt mer dominerande svärmlogik etablerar nya förutsättningar för samhällets organisation

Medan dessa skiften utmanar de strukturer vi är uppväxta växer nya fram utifrån behov och kreativitet. För oss som individer innebär att de institutioner och organisationer som är byggda utifrån den gamla logiken inte längre fungerar – och att vi själv verkar stå med uppgiften att forma de nya strukturer som skall ersätta de gamla,

I en transformation handlar framtidstänkande allt mindre om att förutsäga framtiden – och allt mer om att förstå och frilägga förutsättningarna för vägen framåt – igenom transformationen – och ut på andra sidan.

Vill du veta mer?