Idag är det den tredje torsdagen i november, den dag UNESCO har utropat till Internationella filosofidagen. Syftet är att uppmärksamma filosofi och filosofins betydelse för samhället.

Eftersom 2016 har överträffat våra värsta farhågor och mänskligheten återigen verkar präglas av skrämmande och primitiva flockbeteenden kan vi behöva påminnas om en av de mest grundläggande idéerna och värderingarna som filosofin står för. Jag skulle vilja uttrycka den så här:

Meningsmotsättningar och argumentation är bara på ett primitivt plan ett nollsummespel med vinnare och förlorare. På ett högre plan är delade meningar och argumentation vägen till ökad kunskap, insikt och visdom för oss alla.

...fortsätt läsa "Internationella filosofidagen 2016 – tid att reflektera"

header

Efter årsskiftet kör vi igång en ny omgång av den lyckade workshopserien Framtidens Hållbara Affärsmodeller tillsammans med bl a CSR Västsverige, Johanneberg Science Park, Connect Väst, och Swerea/IVF.

I workshopserien får 2-3 representanter från ert företag möjlighet att vid tre halvdagsaktiviteter tillsammans med andra företag höja blicken runt och arbeta med hur era affärsmodeller kan utvecklas hållbart in i den osäkra framtiden.

I arbetet använder vi

  • En utvecklad version av Business Model Canvas för affärsmodelleringen
  • Framtidsscenarier och drivkrafter som utgångspunkt för hur morgondagens affärsmodell skulle kunna se

Är du nyfiken ladda gärna ner informationsbladet nedan.

bild-av-utskick

Intresseanmälan sker här.

Välkomna att vara med i nästa års omgång för att rusta er i en värld som inte verkar blir mer förutsägbar.

Läs mer:

Den 8 november 2016 valdes Donald Trump till blev president i USA. Trots att han brutit i stort sett mot alla ”regler” om hur en politiker och en representant för folket förväntas bete sig. Och dessutom ”tvärt emot vad allt sunt förnuft” verkade säga.

Den 23 juni 2016 var datumet då Storbritannien ”tvärt emot allt sunt förnuft” röstade sig till en Brexit. Ett resultat man några månader efteråt undrar om det fått någon positiv effekt för någon.

Vad är det egentligen som händer?

Ibland kan det vara bra att gå tillbaka till historien för att få lite resonansbotten.

I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet accelererade industrialismen. Fabrikerna spred sig i snabb takt och med dem växte en ny grupp fram, arbetarklassen. I början tog ingen notis om dessa fabriksarbetare. I takt med industrialiseringens segertåg växte gruppen. Plötsligt var denna arbetarklass större och började bli mer högröstad än andra samhällsgrupper. Och till på köpet började arbetarklassen samlas under en ideologi som argumenterade för en annan sorts samhällsutveckling - socialismen.

...fortsätt läsa "Trumps seger och de frånkopplades roll i framtiden"

Vi lever i en turbulent tid. Nästan alla verksamheter jag kommer till känner av ett tydligt förändringstryck. Chefer och ledare i stort sett alla verksamheter ser de förändringsmönster jag lyfter fram i mina föreläsningar. De förstår också behovet av att flytta blicken från effektivitet och produktivitet till anpassning i en föränderlig värld. Samtidigt är det tydligt att samma chefer har svårt att släppa de modeller och metoder som bevarar det nuvarande. De har också svårt att bryta ner de förändringar vi pratar om till konkreta förändringsstrategier. Utmaningen verkar ligga i att se förändring och anpassning som en naturlig del av våra verksamheter.

Hur skulle vi då kunna göra för att förändra tänkandet och se förändring som något naturligt? Och för att konkretisera diskussionen runt strategier och förändringsmål för dagens verksamhet?

...fortsätt läsa "Tre-horisont-ramverket – en nyckel till förändring och innovation"

iphone-map

Hur fick du egentligen syn på just denna artikel av de miljontals artiklar som finns på Internet? Var det för att du själv valde vad du skulle läsa? Om du inte visste vad du letade efter är det troligtvis ett komplex av algoritmer som sållade bort alla andra och lyfte fram just denna till just dig. Samma sak är det när du söker en resa på nätet, letar efter var du kan köpa en produkt till bäst pris eller använder en app för att kolla vilken buss du skall ta för att hinna fram i tid.

Det blir allt mer tydligt att algoritmerna runt omkring oss ständigt blir mer kompetenta och påverkar våra liv i allt högre grad. Algoritmiseringen är den megatrend som innebär att allt mer av mänsklighetens värdeskapande aktiviteter hanteras och styrs i ökande grad av algoritmer i stället för människor.

...fortsätt läsa "Algoritmiseringen – en megatrend"

Hur vet man egentligen hur ett flygplan kommer att bete sig under olika vindförhållanden? Svaret är att en modell av flygplanet testas i en vindtunnel. Genom att placera flygplanet i en tunnel och låta stora fläktar blåsa luft som är uppblandad med rök kan man se och fotografera vad som händer runt vingar och flygplanskropp. Vad som sker är att man låter en modell av flygplanet testas i en modell av verkligheten.

Idag används datorer men principen är densamma. För att förstå hur en konstruktion kommer att fungera i olika förhållanden testas den i simuleringar av olika situationer. Om man testar idéer i ett tidigt stadium utan att riskera människoliv och målet, en robust konstruktion som kan fungera i alla tänkbara situationer.

På samma sätt kan företag testa en verksamhet eller en ny affärsidé i olika situationer.

...fortsätt läsa "Vindtunnla verksamheten inför framtiden – hur då?"

boeing_787-8_n787ba_cockpitAtt vi lever i automatiseringens tidevarv har väl inte undgått någon. Är det inte gräsklipparna som skall klippa gräset själva så är det bilarna som skall köra av sig själva. För att inte tala om hur mycket som redan är automatiserat i fabriker och flygplan. Men vad får egentligen automatiseringen för konsekvenser? Vad händer med våra mänskliga förmågor när maskinerna manövrerar sig själva?

Och vad som kanske blir ännu mer intressant: vad händer när maskinen hamnar i ett svårt läge och plötsligt bestämmer sig för att lämna tillbaka styrningen till en människa som knappt har någon erfarenhet utan bara har åkt med?

...fortsätt läsa "HUR vi automatiserar får konsekvenser för vår framtid"

Efter att sensommarens stora aktivitet OS ebbat ut, hösten rullat in och lugnet har lagt sig kan man antingen glömma sporten ett tag. Eller så kan man fundera på hur framtiden ser ut för arrangemang som OS? Det finns ju en rad faktorer som kan komma att påverka de olympiska spelen i framtiden.

  1. Risksamhället - smittorisker och terrorismhot
  2. Klimatförändringarna - förändrade nederbördsmönster och en ökande medeltemperatur
  3. Den postnormala människans nya värderingar
  4. Nationalstaternas och medborgarskapet fluktuerande tidsålder
  5. Morgondagens genetiskt designade människor
  6. Krocken mellan traditionella mediaekonomin och den digitala kommunikationstekniken
  7. De ekonomiska obalanserna och den nationella politiska styrningens kris

...fortsätt läsa "7 utmaningar för framtidens olympiska spel"

Det hände mycket i somras. Så mycket att jag faktiskt inte noterade att vi sedan regeringsombildningen i maj 2016 inte har en framtidsminister längre. Under hösten 2015 och våren 2016 hade jag till mitt intresse läst flera artiklar i internationella tidskrifter om den svenska framtidsministern Kristina Persson och hennes internationellt unika uppgift att arbeta på tvärsen i en regering med de långsiktiga frågorna.

kristina-perssonSå varför tyckte Löfvén att Kristina Persson inte längre behövdes efter bara 1,5 års arbete? Kristina Perssons debattartikel i DN den 7 september kan kanske vara en ledtråd. I artikeln pekar hon på regeringskansliets obefintliga förmåga att agera och åstadkomma långsiktig förändring. En oförmåga som iofs inte är ny utan som Kristina spårar 50 år tillbaka i tiden.

(bild: News Öresund @flickr)

...fortsätt läsa "Förre framtidsministerns sågning av regeringens förändringsförmåga"

brexit-1477302_960_720

Årets midsommar blev inte som alla andra eftersom den inleddes med beskedet att Britterna röstat ut sig ur EU. Börserna störtdök, teorierna haglade och som genom ett trollslag blev osäkerheten inför framtiden total.

Om man då som jag sysslar med det längre framtidsperspektivet, vad säger brexit-fenomenet om man målar med den lite större penseln? Vilka större mönster kan brexit vara en del i??

...fortsätt läsa "Vad säger Brexit-fenomenet om framtiden?"