Välkommen till mitt digitala hem!

Jag arbetar med tankar och strategier för hur vi kan förhålla oss till en annorlunda och allt mer digital framtid. Oftast handlar det om föredrag, workshops och olika sorters framtids- eller strategidiskussioner

Här kan du hitta tankar, metoder och referenser som jag producerar eller refererar till i mitt arbete. Då och då förekommer även bilder eller texter från mina föredrag.

Mina föredrag har genom åren handlat om olika framtidsämnen. Allt ifrån  scenarioplanering till olika föredrag om megatrender, men har på senare tid kommit tillbaka till att handla om framtiden och effekterna av digitaliseringen – eller som jag helst vill kalla det: algoritmiseringen – av samhället. En drivkraft som transformerar samhället i grunden, medan vi ser på.

Är du intresserad av att kontakta mig skicka mig ett meddelande.