Algoritmsamhället

Industrisamhället byggdes upp runt fabriken. En effektiv men dum produktionsmaskin som behövde massor av människor för att fungera. Tack vare fabrikerna kunde vi alla snart omge oss med maskiner. Överallt ersatte de muskelarbete. Men de kunde inte lära sig, räkna ut saker eller ta beslut. Till det behövdes människorna som blev viktigare än någonsin.

Idag transformeras dessa maskiner av algoritmerna. En sorts smarthet som gör dem både smarta och anpassningsbara. På område efter område och i bransch efter bransch ersätts nu snabbt industrisamhällets maskiner. I deras stället hamnar smarta maskiner som löser problem utan inblandning av människor. De har förmågan att ta avancerade beslut och i en allt snabbare takt lära sig nya förmågor.

Dagligen hör vi nu om teknologier som artificiell intelligens, självkörande fordon, internet of things och blockchain. De utmålas som att de kommer att revolutionera vår värld. Dock är dessa teknologier bara de synliga fenomenen av en utveckling som går mycket djupare.

Vi människor är inte passiva i denna utveckling. Ni vi attraheras till globala plattformar som Facebook och Google kopplas vi ihop med varandra i en tidigare aldrig skådad skala. Tillgången till allt mer data gör att vi kan kommunicera på helt nya sätt. Och då öppnas också nya möjligheter upp. Plattformarna verkar transformera mänskligt värdeskapande och organisation.

I den industriella eran löstes varje problem med en maskin eller ett system. Systemen bestod förstås också av maskiner. Idag består lösningen allt oftare av att vi kopplar upp vår smartphone mot en plattform. Nyckeln till allt fler problems lösning visar sig vara att ha tillgång till data och en analysmetod – en algoritm. På detta sätt dematerialiserar algoritmerna världen framför våra ögon. En smartphone och dess appar ersätter redan tusentals fysiska produkter och tjänster vi nästan redan har glömt att vi behövde.

Förmågan att tänka abstrakt och lösa problem var länge en unikt mänsklig egenskap. Nu smartifieras istället maskinerna och prylarna runt omkring oss. Maskinernas accelererande förmåga att själva lära sig gör dem dessutom snabbt bättre än oss människor på att lösa problem på i stort sett alla områden.

En effekt av plattformar, dematerialisering och maskinernas autonomi är isärkopplingen. Produkter, tjänster och institutioner vi tidigare betraktat som naturligt sammanhängande håller på att kopplas isär. Världen faller sönder i enstaka funktioner som bättre passar den algoritmiska verkligheten.

Algoritmsamhället är det samhälle som framträder av kölvattnet av dessa omvälvande förändringsmönster:

  • Plattformiseringen
  • Dematerialiseringen
  • Smartifieringen
  • Isärkopplingen

Hur ett framtida algoritmsamhället att se ut? Det går förstås inte att förutsäga framtiden men dessa drivkrafter drar åt att

  • Allt som är jobbigt för människor att lära sig, kräver precision, effektivitet och produktivitet kommer att utföras av algoritmer
  • Människor kommer att utföra det arbete som bygger på ineffektivitet – vara genuint nyskapande och kreativa samt sprida mänsklig empati
  • Världen kommer att vara i en accelererande förändring – ett evigt beta-tillstånd – där inget är stabilt och de äldre kan lära de yngre allt mindre
  • Berättelserna är vad som kopplar ihop data – och formar vår värld så att vi allt tydligare kommer att samlas runt de berättelser vi upplever skapar mening
  • Människor kommer allt mer att drivas av sin passion och inre känslor – och organisera sig i ständigt föränderliga flockar

Algoritmerna innebär ett revolutionerande utvecklingssteg – förbi Newtons matematik och mekanik. De öppnade upp en verktygslåda som kan hantera en dynamisk och komplex värld. Med dator och algoritmer kan vi först och utveckla dynamiska processer som tar hänsyn till omgivningens komplexitet och beroenden på ett sätt som inte var möjligt tidigare.

Det går att se detta dystopiskt, men jag skulle hellre vilja vända på det.

De senaste 150 åren har människan strävat efter att underordna sig maskinen – att bli en kugge i det större samhällsmaskineriet. När nu algoritmerna kan ta över det själsdödande arbetet i fabrikerna håller människan på att bli fri. Fri från att behöva reglera sitt liv i timmar och minuter, arbetstid och fritid. Fri att låta tankarna vandra, att njuta av spontanitet och att inte behöva vara en viss tid på ett kontor. Fri att återigen ta rollen av den sociala och fantasifulla varelse vi var när vi vandrade ut från Afrika för mer än 100 000 år sedan.