Föreläsningar

klipp-artikel-i-corren-297x300
Föreläsning för Styrelseakademin Öst

Ett effektivt sätt att inspireras, få en ny insikt eller att få ett nytt perspektiv på den egna verksamheten är att antingen att själv lyssna på en föreläsning eller bjuda in en talare till den egna organisationen.

Jag håller föreläsning runt områden med anknytning till långsiktig strategi, framtid och omvärld. Återkommande tema för föredragen är

  • Mega- och gigatrender som påverkar individer, samhälle, organisationer och företag
  • Hur teknik och samhälle formar vårt samhället
  • Metoder och tankemodeller för strategisk omvärldsanalys