Framtidens algoritmsamhälle

Industrisamhället byggdes upp runt fabriken, en effektiv men dum produktionsmaskin som behövde människors omdöme. Nu gör algoritmerna att maskinerna snabbt blir både smartare och mer anpassningsbara. På område efter område och i bransch efter bransch ersätts industrisamhällets lösningar av algoritmer som utan människor löser problem, tar beslut och i en allt snabbare takt lär sig nya förmågor.

Artificiell intelligens, självkörande fordon, internet of things och blockchain är begrepp vi möts av dagligen. Dessa är bara de synliga fenomenen av en utveckling som går mycket djupare.

Vi människor är definitivt inte passiva i denna utveckling. Genom att vi flockas runt globala plattformar som Facebook och Google kopplar vi ihop oss med varandra i en tidigare aldrig skådad skala. När vi har tillgång till allt mer data och kan kommunicera på helt nya sätt öppnas också nya möjligheter upp. Mänskligt värdeskapande och organisation transformeras idag snabbt runt dessa plattformar.

I den industriella era löstes varje problem med en maskin. Idag består lösningen i att koppla upp sig mot en plattform. Genom att först samla in, sammanställa och analysera data visar det sig allt oftare att det största utmaningen handlade om att ha tillgång till data och en analysmetod – en algoritm. På detta sätt dematerialiserar algoritmerna världen framför våra ögon. En smartphone och dess appar ersätter redan tusentals fysiska produkter och tjänster vi nästan redan har glömt att vi behövde.

Förmågan att tänka abstrakt och lösa problem var länge en unikt mänsklig egenskap. Nu smartifieras istället maskinerna och prylarna runt omkring oss. Istället för automatisering blir nu maskinerna i vår omgivning autonoma. Den nu accelererande förmågan att själva lära sig gör dem dessutom snabbt bättre än oss människor på att lösa problem på i stort sett alla områden.

En effekt av plattformar, dematerialisering och maskinernas autonomi är isärkopplingen. Produkter, tjänster och institutioner vi tidigare betraktat som naturligt sammanhängande håller på att kopplas isär. Världen faller sönder i enstaka funktioner som bättre passar den algoritmiska verkligheten.

Algoritmsamhället är det samhälle som framträder av kölvattnet av dessa omvälvande förändringsmönster:

  • Plattformiseringen
  • Dematerialiseringen
  • Smartifieringen
  • Isärkopplingen

Hur ett framtida algoritmsamhället att se ut? Det går förstås inte att förutsäga framtiden men dessa drivkrafter drar åt att

  • Allt som är jobbigt för människor att lära sig, kräver precision, effektivitet och produktivitet kommer att utföras av algoritmer
  • Människor kommer att utföra det arbete som bygger på ineffektivitet – vara genuint nyskapande och kreativa samt sprida mänsklig empati
  • Världen kommer att vara i en accelererande förändring – ett evigt beta-tillstånd – där inget är stabilt och de äldre kan lära de yngre allt mindre
  • Berättelserna är vad som kopplar ihop data – och formar vår värld så att vi allt tydligare kommer att samlas runt de berättelser vi upplever skapar mening
  • Människor kommer allt mer att drivas av sin passion och inre känslor – och organisera sig i ständigt föränderliga flockar

Algoritmerna innebär ett revolutionerande utvecklingssteg – förbi Newtons matematik och mekanik. De öppnade upp en verktygslåda som kan hantera en dynamisk och komplex värld. Med dator och algoritmer kan vi först och utveckla dynamiska processer som tar hänsyn till omgivningens komplexitet och beroenden på ett sätt som inte var möjligt tidigare.

Det går att se detta dystopiskt, men jag skulle hellre vilja vända på det.

De senaste 150 åren har människan strävat efter att underordna sig maskinen – att bli en kugge i det större samhällsmaskineriet. När nu algoritmerna kan ta över det själsdödande arbetet i fabrikerna håller människan på att bli fri. Fri från att behöva reglera sitt liv i timmar och minuter, arbetstid och fritid. Fri att låta tankarna vandra, att njuta av spontanitet och att inte behöva vara en viss tid på ett kontor. Fri att återigen ta rollen av den sociala och fantasifulla varelse vi var när vi vandrade ut från Afrika för mer än 100 000 år sedan.