Ämne: algoritmsamhället

Vad menar jag egentligen med algoritmsamhället?

Om dagens industrisamhälle byggdes upp runt fabriken håller den nu på att ersättas. Algoritmerna tar nu i accelererande takt över fabrikens tidigare så centrala roll. På område efter område och i bransch efter bransch faller industrisamhällets modeller och ersätts av algoritmer som löser problemen och organiserar världen runt om oss.

Den snabbt accelererande tekniska utvecklingen inom bl a artificiell intelligens, självkörande fordon, internet of things och blockchain är några samtida tecken på vad som är på väg att hända.  

Globala plattformar som Facebook och Google kopplar ihop oss. När vi alla är uppkopplade och har tillgång till allt mer data öppnas helt nya möjligheter upp. Idag transformeras mänskligt värdeskapande och organisation runt dessa plattformar.

Förr behövde varje problem ha en materiell lösning – en pryl. Idag flyttar plattformar och algoritmer allt fler problemen till den digitala världen. Algoritmerna dematerialiserar världen framför våra ögon. En smartphone ersätter t ex en lång rad produkter och tjänster vi nästan redan har glömt att vi behövde.

Förmågan att tänka abstrakt och lösa problem var länge en unikt mänsklig egenskap. Nu smartifieras våra maskiner – och snart allt mer av sakerna i vår omgivning. Den accelererande utvecklingshastigheten och maskinernas förmåga att själva lära sig gör dem snabbt bättre än oss på att lösa problem på i stort sett alla områden.

En effekt av plattformarna, dematerialiseringen och objektens ökande förmåga att själva kommunicera lösa problem är isärkopplingen. Relationer vi tidigare hängt ihop kommer att kopplas isär för att eventuellt sättas ihop på nya sätt. Objekt och institutioner vi tidigare sett som enheter delas upp i beståndsdelar vi för några år sedan inte kunde se.

Algoritmsamhället är det samhälle som framträder av kölvattnet av dessa fyra omvälvande drivkrafter.

  • Plattformisering
  • Dematerialisering
  • Smartifiering
  • Isärkoppling

Hur ett framtida algoritmsamhället att se ut? Det går förstås inte att sia om framtiden men dessa drivkrafter drar åt att

  • Det som är svårt att lära sig, kräver precision, effektivitet och produktivitet kommer att utföras av maskiner
  • Människor kommer att utföra det arbete som bygger på ineffektivitet – vara kreativa och sprida mänsklig empati
  • Världen kommer att vara i en accelererande förändring – ett evigt beta-tillstånd – där inget är stabilt och där de äldre kan lära de yngre allt mindre
  • Berättelserna är vad som kopplar ihop data – och formar vår värld så att vi allt tydligare kommer att samlas runt de berättelser vi upplever skapar mening
  • Människor kommer att drivas av sin passion och inre känslor – organisera sig som fristående individer eller ständigt föränderliga flockar

Det går att se detta dystopiskt. Jag skulle hellre vilja vända på det. Efter 150 år av formande av människan till att bli en maskin – en kugge i det större samhällsmaskineriet – håller människan på att bli fri. Fri från att behöva reglera sitt liv i timmar och minuter, arbetstid och fritid.