Algoritmsamhället

Vad menar jag egentligen med algoritmsamhället?

Industrisamhället byggdes upp runt fabriken, en effektiv men dum produktionsmaskin där människors omdöme behövdes för att utföra de moment maskinen inte klarade av. Med algoritmernas hjälp blir maskinerna nu snabbt både smartare och mer anpassningsbara. Runt omkring oss tar algoritmens logik över allt mer av fabrikens tidigare centrala roll. På område efter område och i bransch efter bransch ersätts industrisamhällets lösningar av algoritmbaserade maskiner som själva löser problem, tar beslut och ständigt utvecklas.

Den snabbt accelererande tekniska utvecklingen inom bl a artificiell intelligens, självkörande fordon, internet of things och blockchain är några fenomen som vittnar om utvecklingen.  

Och vi människor står inte utanför denna utveckling. Globala plattformar som Facebook och Google kopplar ihop oss med varandra i en tidigare aldrig skådad skala. Och när vi har tillgång till allt mer data och kan kommunicera på helt nya sätt öppnas också nya möjligheter upp. Mänskligt värdeskapande och organisation transformeras idag snabbt runt dessa plattformar.

Förr behövde varje problem ha en materiell lösning – en pryl. Idag flyttar plattformar och algoritmer allt fler problemen till den digitala världen. Algoritmerna dematerialiserar världen framför våra ögon. En smartphone ersätter t ex en lång rad produkter och tjänster vi nästan redan har glömt att vi behövde.

Förmågan att tänka abstrakt och lösa problem var länge en unikt mänsklig egenskap. Nu smartifieras våra maskiner – och snart allt mer av sakerna i vår omgivning. Den accelererande utvecklingshastigheten och maskinernas förmåga att själva lära sig gör dem snabbt bättre än oss på att lösa problem på i stort sett alla områden.

En effekt av plattformarna, dematerialiseringen och objektens ökande förmåga att själva kommunicera och lösa problem är isärkopplingen. Relationer vi tidigare hängt ihop kommer att kopplas isär för att eventuellt sättas ihop på nya sätt. Objekt och institutioner vi tidigare sett som enheter delas upp i beståndsdelar vi för några år sedan inte kunde se.

Algoritmsamhället är det samhälle som framträder av kölvattnet av dessa fyra omvälvande förändringsmönster.

  • Plattformisering
  • Dematerialisering
  • Smartifiering
  • Isärkoppling

Hur ett framtida algoritmsamhället att se ut? Det går förstås inte att förutsäga framtiden men dessa drivkrafter drar åt att

  • Allt som är jobbigt för människor att lära sig, kräver precision, effektivitet och produktivitet kommer att utföras av algoritmer
  • Människor kommer att utföra det arbete som bygger på ineffektivitet – vara kreativa och sprida mänsklig empati
  • Världen kommer att vara i en accelererande förändring – ett evigt beta-tillstånd – där inget är stabilt och de äldre kan lära de yngre allt mindre
  • Berättelserna är vad som kopplar ihop data – och formar vår värld så att vi allt tydligare kommer att samlas runt de berättelser vi upplever skapar mening
  • Människor kommer allt mer att drivas av sin passion och inre känslor – och organisera sig i ständigt föränderliga flockar

På ett världsbildsplan utgör algoritmerna ett revolutionerande utvecklingssteg som tar ett steg förbi Newtons matematik och mekanik. Algoritmerna öppnade upp en ny, dynamisk och komplex värld. En värld där vi kan förstå och med datorna även implementera dynamiska processer som tar hänsyn till omgivning på ett sätt som inte var möjligt tidigare.

Det går att se detta dystopiskt. Jag skulle hellre vilja vända på det. Efter 150 år av formande av människan till att bli en maskin – en kugge i det större samhällsmaskineriet – håller människan på att bli fri. Fri från att behöva reglera sitt liv i timmar och minuter, arbetstid och fritid. Fri att återigen ta rollen av den sociala och fantasifulla människa vi var när vi vandrade ut från Afrika för mer än 100 000 år sedan.