Undervisning

För att få en insikt i ämnen som berör verksamhetens framtida omgivning eller få lära sig om hur man kan arbeta med omvärldsanalys, strategiska prognoser eller scenarioplanering behöver man öppna upp sinnet och lära sig något nytt. Detta betyder ibland att man behöver sätta sig på skolbänken.

Martin Börjesson håller regelbundet kurser i bl a scenarioplanering, strategisk analys och innovation på Chalmers, Göteborgs Universitet och på IHM Business School i Göteborg och Stockholm.

Futuramb organiserar också paketerade och specialdesignade utbildningar på uppdrag av företag som t ex har behov av att utbilda sin personal, offentliga aktörer som erbjuder utbildningar för sin medlemsorganisationer eller en branschorganisation som vill erbjuda utbildning som del i sina medlemsföretags kompetensutveckling.