13 mönster som beskriver hur algoritmerna omvandlar samhället

Hur bra koll har du på hur digitalisering eller algoritmisering påverkar vårt samhälle och ekonomi?

I mina föredrag finns ofta inte utrymme för att prata om speciellt många olika förändringar. Denna lista är därför ett sätt att bryta ner algoritmiseringen i ett antal mönster. Mönstren är inte oberoende av varandra utan är snarare överlappande och sammankopplade.

Ett annat sätt att betrakta listan med de 13 mönstren är att de utgör en skiss till innehållsförteckning till en bok om algoritmsamhällets framväxt.

Fortsätt läsa ”13 mönster som beskriver hur algoritmerna omvandlar samhället”

Algoritmsamhället formas – några noteringar januari 2017

För att försöka få lite struktur på händelserna som håller på att forma den framtid jag kallar för Algoritmsamhället så kanske det vore bra att månadsvis(?) göra en liten sammanställning över tankar och händelser som formar vårt algoritmsamhället? Speciellt viktigt nu eftersom det blir allt tydligare att vi nu är inne i den andra, och klart brantare, delen av digitaliseringens exponentiella utvecklingskurva. Det är ju nu algoritmerna på allvar börjar påverka samhället, allt ifrån social, ekonomisk, politisk och inte minst organisatorisk påverkan.

Fortsätt läsa ”Algoritmsamhället formas – några noteringar januari 2017”

Reframing – målet med innovation och framtidstänkande

Ankhare - perspektivskifte
Perspektivskifte

Om framtiden medför radikal förändring, vad innebär det då för oss? För att ändra oss behöver vi också ändra på hur vi ser på världen – reframa vårt sätt att se på världen.

Små grupper är extremt anpassningsbara. Vi drivs helt enkelt av vad som ger oss kroppslig och andlig näring. Om förutsättningarna förändras verkar vi snabbt ändra beteende och anamma det nya.

För samhälle, organisationer och företag är det dock svårare. Utmaningen ligger i att dessa är konstruktioner – institutioner – som bygger på vissa överenskommelser.  Själva poängen med en institution är ju faktiskt att den inte är lika föränderlig som den flyktiga folkmassan kan vara. Den är designad för att utgöra en tröghet föränderliga människor kan förhålla sig till. En institution förkroppsligar den gemensamma och större berättelsen om samhället.

I trögheten och oföränderligheten finns en styrka, men härbärgerar också ett fundamentalt problem. De överenskommelser en institution är uppbyggd på , bygger på vissa ”sanningar” – vilka vi egentligen vet i sin tur på bygger på tidsbundna förutsättningar, idéer och berättelser.

En institution är alltså i själva verket är en uppsättning fastslagna antaganden om framtiden.

Om förutsättningarna förändras inom vissa gränser så utgör institutionen ett ankare – en fast punkt människor kan cirkulera runt. Om å andra sidan förutsättningarna förändras utanför dessa gränser blir institutionen och dess berättelse antingen ett hinder för anpassning eller något som gradvis ignoreras och glöms bort.

Fortsätt läsa ”Reframing – målet med innovation och framtidstänkande”

År 2016 – året då de svarta elefanterna invaderade

År 2016 blev det uppenbart för var och en att vi lever i en osäker och föränderlig tid. Det handlar inte längre bara om att kalkylera med de svarta svanar som kan dyka upp från ingenstans och förändra situationen på ett dramatiskt sätt. Det är alla de svarta elefanterna som invaderat och nu befinner sig mitt i rummet som vi alla nu behöver se och prata om.

Fortsätt läsa ”År 2016 – året då de svarta elefanterna invaderade”

God Jul & Gott Nytt (Virtuellt) År

Efter ett år som detta förtjänar vi väl alla en lugn julhelg. Även om vi behöver ta till virtuella metoder för att stänga av den allt mer osäkra omvärlden… för det var väl därför VR-glasögonen blev årets julklapp?

God Jul & Gott Nytt (Virtuellt) År!!

Frukostseminarium: Framtidens Hållbara Affärsmodeller på Sahlgrenska Science Park 8/12 2016

Torsdagen den 8 december höll Björn Westling och undertecknad ett frukostseminarium på Sahlgrenska Science Park om vårt gemensamma projekt Framtidens Hållbara Affärsmodeller. Anledningen är dels att vi planerar en ny start av Affärsmodellskliniken i februari 2017 och söker deltagande företag. Dels vill vi gärna vidga aktiviteten inom t ex Life Science-branschen där vi tror att man delar en rad affärsutvecklingsutmaningar med relationer till hållbarhet.

Är ni intresserade får ni gärna kontakta oss. Björn har mejladress:
bjorn.westling@johannebergsciencepark.com och jag finns som vanligt på martin@futuramb.se

Eller kika på tidigare inlägg om projektet.

Några av bilderna som visades på frukostmötet finns här:

Internationella filosofidagen 2016 – tid att reflektera

Idag är det den tredje torsdagen i november, den dag UNESCO har utropat till Internationella filosofidagen. Syftet är att uppmärksamma filosofi och filosofins betydelse för samhället.

Eftersom 2016 har överträffat våra värsta farhågor och mänskligheten återigen verkar präglas av skrämmande och primitiva flockbeteenden kan vi behöva påminnas om en av de mest grundläggande idéerna och värderingarna som filosofin står för. Jag skulle vilja uttrycka den så här:

Meningsmotsättningar och argumentation är bara på ett primitivt plan ett nollsummespel med vinnare och förlorare. På ett högre plan är delade meningar och argumentation vägen till ökad kunskap, insikt och visdom för oss alla.

Fortsätt läsa ”Internationella filosofidagen 2016 – tid att reflektera”

Trumps seger och de frånkopplades roll i framtiden

Den 8 november 2016 valdes Donald Trump till blev president i USA. Trots att han brutit i stort sett mot alla ”regler” om hur en politiker och en representant för folket förväntas bete sig. Och dessutom ”tvärt emot vad allt sunt förnuft” verkade säga.

Den 23 juni 2016 var datumet då Storbritannien ”tvärt emot allt sunt förnuft” röstade sig till en Brexit. Ett resultat man några månader efteråt undrar om det fått någon positiv effekt för någon.

Vad är det egentligen som händer?

Fortsätt läsa ”Trumps seger och de frånkopplades roll i framtiden”