Artikel: Ny demografisk prognos - 11 miljarder människor på jorden år 2100 - med 80% säkerhet!

Ny demografisk prognos - 11 miljarder människor på jorden år 2100 - med 80% säkerhet

And for the first time, through the use of a "probabilistic" statistical method, the Science paper establishes a range of uncertainty around its central estimate-9.6 billion Earthlings in 2050, 10.9 billion by 2100. There's an 80 percent chance, the authors conclude, that the actual number of people in 2100 will be somewhere between 9.6 and 12.3 billion.

Jag håller med artikelförfattaren i National Geographics att detta nya angreppssätt som bygger på statiska sannolikheter är innovativt och välbehövligt inom demografiska studier. Men som scenarioplanerare, där det gång efter annan blir uppenbart att det är förändringarna i de underliggande drivkrafterna som ligger bakom hur framtiden förändras, är inte denna förändring tillräcklig. Absolut inte tillräckliga på långa vägar om prognoserna skall kunna fånga de verkliga osäkerheterna och vilka demografiska konsekvenser dessa får.

Ett exempel på en underliggande drivkraft som innebär en stor osäkerhet inom många områden av mänskligt beteende är t ex värderingsförändringarna.

Om marknadsanalytiker runt om i hela västvärlden har kommit att inse att köpmönstren är radikalt mer oförutsägbara och osäkra idag än tidigare, säger då inte detta något som kan få effekt inom andra beteendeområden också? Ett inte alltför avlägset antagande baserat på dessa förändringar är väl att de underliggande drivkrafterna som påverkar människors sätt att se på sig själva och sitt omgivande samhälle har förändrat människorna djupare än de flesta av oss har trott. Jag tycker mig se en ganska stor framväxande förändring som grundar sig i hur den framväxande moderna, reflexiva, meningssökande och individualistiska människan formas tillsammans med den kommunikationsrevolution vi är inbäddade i.

Denna djupare förändring verkar åstadkomma en fundamental förändring i den värderingsbas som är grunden för hur vi lever våra liv och fattar våra beslut. Om jag har rätt i detta skulle jag bli väldigt förvånad om denna förändring inte i grunden även förändrar hur vi tar livsförändrande beslut som t ex beslutet att skaffa barn och hur många. På mikronivå tycker åtminstone jag att jag ser och hör allt fler människor som jag misstänker har skaffat eller tänker skaffa barn baserat på sitt sökande efter identitet och mening snarare än baserat på de kulturella, ekonomiska och biologiska faktorer man traditionellt brukar använda. Resultatet verkar bli en del oförklarliga upp och nedgångar i nativiteten vilket på, en politisk nivå får direkta konsekvenser för planeringen i olika stadsdelar när de försöker basera sin infrastrukturella och ekonomiska planering på de demografiska prognoser man får.

Ett argument är förstås att dessa effekter i huvudsak är västerländska fenomen. Och det är definitivt sant idag. Men om dessa effekter inte enbart, eller kanske bara marginellt, är en effekt av ökad välfärd och höjda utbildningsnivåer och istället i huvudsak är en effekt av förändrade kommunikationsmönster och en accelererande livsmönsterförändrande urbanisering är läget ett annorlunda. Denna senare förändringen sprider sig till jordens fyra hörn dramatiskt snabbare än välfärdsökningen vilket innebär att en beteendeförändring kan inträffa mycket tidigare än vi tror baserat på våra traditionella nationalekonomiska modeller.

Om detta är fallet kan nativitetens mönster komma att förändras mycket snabbare och mer dramatiskt, vilket i sin tur kräver en långsiktig demografisk analys som bygger på scenariotänkande och de stora osäkerheterna i de underliggande drivkrafterna snarare än på statistiska modeller som bygger på, och till stor del döljer, föråldrade och felaktiga antaganden om mänskligt beteende.

...på Twitter!

Även om det är lite svårt att förstå vad det betyder så är jag lite stolt över att hamna med på futuristernas 40-top lista på de mest inflytelserika twitter-strömmarna. Dels är det ett spännande gäng människor att vara förknippad med och dels understryker det att framtidsforskningsområdet är en lagsport och inte en individuell verksamhet där någon individ sitter på kammaren och hittar på.

@iftf – Institute for the Future
@WorldFutureSoc – World Future Society
@rossdawson – Ross Dawson
@gleonhard – Gerd Leonhard
@DefTechPat – Patrick Tucker
@Urbanverse – Cindy Frewen
@VenessaMiemis – Venessa Miemis
@cshirky – Clay Shirky
@cascio – Jamais Cascio
@bruces – Bruce Sterling
@mitchbetts – Mitch Betts
@frankspencer – Frank Spencer
@futuryst – Stuart Candy
@johnmsmart – John Smart
@Geofutures – Josh Calder
@ThomasFrey – Thomas Frey
@doctorow – Cory Doctorow
@heathervescent – Heather Schlegel
@psaffo – Paul Saffo
@MareeConway – Maree Conway
@dunagan23 – Jake Dunagan
@jenjarratt – Jennifer Jarratt
@kevin2kelly – Kevin Kelly
@wendyinfutures – Wendy L Schultz
@patrickdixon – Patrick Dixon
@Joi – Joi Ito
@GreatDismal – William Gibson
@futuristpaul – Paul Higgins
@futuramb – P A Martin Börjesson
@kristinalford – Kristin Alford
@nraford – Noah Raford
@avantgame – Jane McGonigal
@DavidBrin – David Brin
@jhagel – John Hagel
@fastfuture – Rohit Talwar
@singularityhub – Singularity Hub
@singularityu – SingularityU
@futureguru – Dr. James Canton
@timeguide – Ian Pearson
@FutureCon – Future Conscience

Ross Dawson har gjort analysen och du kan läsa mer om den här: http://rossdawson.com/articles/futurists-twitter-analysis-network-centrality/#ixzz3BrJtP4IX

Skall försöka råda bot mot att jag är så långsam med att publicera bilderna från mina föredrag på nätet. Här kommer i alla fall en presentation om morgondagens management och ledare för en större grupp av chefer på mellannivå.

Huvudpoängen med detta föredrag var kortfattat:

 • Management "uppfanns" och utvecklades dramatiskt under perioden ca 1870 - 1915 och är en av de stora innovationer som ligger bakom den enorma ekonomiska utveckling vi haft under 1900-talet och som fortsätter i vågor över jordklotet
 • Förutsättningarna för att organisera arbete har idag förändrats dramatiskt
  • Människors förmågor, kunskap och drivkrafter har förändrats markant
  • Den digitala utvecklingen har förändrat sättet vi processar och kommunicerar data vilket håller på att förändra våra kommunikationsförutsättningar i grunden
  • Förändringstakten accelererar och osäkerheterna ökar
 • Detta innebär att traditionella företag behöver återuppfinna management och ledarskap i grunden. I framtiden handlar management och ledarskap inte längre om
  • att navigera och styra utan att förutse, visualisera och designa verksamheten för morgondagen
  • konkurrens, skydda kunskap och resurser utan om att maximera flödet och samarbeta
  • att agera auktoritärt, diskret och felfritt utan att genomskinligt förkroppsliga värderingarna
  • att motivera och belöna utan att marknadsföra och attrahera

Kort sagt: vi står inför en nödvändig revolution inom management och ledarskap. Frågan är på vilket sätt vi i västvärlden, som är uppväxta i en idag urmodig managementkultur, kan utmana dagens modeller och utveckla en ny. Att nya företag redan gör detta är uppenbart, men hur gör man i de gamla? 

Då och då stöter jag på dem som prövat scenarioplanering och inte tycker att det fungerar. När jag frågar varför får jag tyvärr en del ganska luddiga svar. En observation jag ofta gör är att personen som uttrycker sin skepsis samtidigt är ganska otydlig runt vilket arbete de själva håller på med och vad scenarioplaneringen egentligen skulle bidra med.

För att råda bot på detta tänkte jag dela med mig av en av mina insikter om tillämpningen av scenarioplanering.

...läs vidare

Future-Day-samples-6_transOm du är trött på alla "speciella" dagar på året som t ex kanelbullens dag eller musarmens dag så kanske en dag som tillägnas något viktigt kan attrahera? Den 1 mars är det nämligen Framtidsdagen.

Framtidsdagen har bara funnits sedan 2012 och även om den (ännu) har inte uppmärksammats speciellt mycket det finns del arrangemang runt om i världen. I Stockholm kan man i t ex ta sig till ett Future Day Sweden arrangemang på Tekniska Muséet som håller på mellan 11 - 15.

...läs vidare

Ett intressant sätt att förstå framtiden är att dra ut och följa utvecklingens riktning så att man förstår konsekvenserna. Detta tog Martin Virgic fasta på när han inspirerad av historiska kartor, ritade en ny som den skulle se ut om polarisarna smälte. Enligt vissa rön skulle då vattennivån stiga med 80-100 meter, och då skulle världen se ut så här.

...läs vidare

I går var jag med på TEDxGöteborg igen. Det var som vanligt mycket bra arrangerat och temat denna gång var Crossroads, vilket var väl valt då det sätter fingret på allas vår existentiella valsituation inför en framtid vi ser kommer att bli dramatiskt annorlunda än den förflutna tid vi hittills levt vår liv i. Flera bra och inspirerande föredrag var det, men mitt behov av att aggregera och förstå vad det egentligen handlade om sammanfattades när Jasmin Idun Lyman refererade till två citat från geniet Buckminster Fuller jag tycker är väl värda att fundera på, både på ett personligt och institutionellt plan. När jag pratade lite med Alexander Bard efteråt så förstod jag att även han skulle refererat till Buckminster Fuller, men strök det efter Jasmins presentation.

You never change things by fighting the existing reality.

To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.

...läs vidare

Beklagar att denna sida varit borta från nätet sedan i början av september. Samtidigt som jag har haft fullt upp med annat så uppdagades att sidan hackats och 1000-tals filer påverkats. Alternativet var att antingen rensa bort detta eller börja om från början... Nu har jag börjat den mödosamma processen att återskapa eller snarare bygga om sidan från början.

Dock är inte allt på plats än!