Samhällsutveckling

Tankar runt samhällsutveckling

2 Kommentarer

Ett av de mest centrala mönstren som formar vår uppfattning är tidsmönstret. För att göra det tydligt att det inte alltid varit så och kanske inte heller alltid behöver vara så kan man titta på denna korta film.

En intressant fråga inför framtiden är vilken roll tiden och tidmätningen kommer att spela i våra liv om 50 år. Vad tror ni? Kommer tidspressen att bli värre eller kommer vi att hitta på sätta att återta balansen??

Under de senaste månaderna har insikten och diskussionen om den teknologiska arbetslöshetens hot tagit fart. Trots detta har diskussionen inte kommit till den nivån att vi börjat diskutera lösningarna, dvs hur vi skulle kunna organisera vårt framtida samhälle för en situation där den tekniska automationen ställer den industriella samhällslogiken på ända. Detta är en video som kommer med två förslag på strukturella lösningar: samhällelig jobbgaranti eller garanterad grundinkomst.

TRANSITIONS FOR SOCIETY: JOB GUARANTEE AND BASIC INCOME - YouTube.

Är någon tveksam till om vad hotet om den teknologiska arbetslösheten betyder kan man titta på denna lilla film också:

IMG_0239.PNG

Vad ska man egentligen lära ut i skolan? Vi vet att dagens skolfabrik utformades i en tid då fabrikens idé utgjorde hela samhällets framtid. Det är märkligt att vi inte förstår hur gammal vår tanke om skolfabriken egentligen är. Speciellt som vi gärna också pratar om att vi befinner oss i en djupgående och relativt långt gången samhällsomvandling. En samhällsomvandling från 1900-talets industrilogik till någonting vi redan ser är radikalt annorlunda. Trots detta fortsätter vi att se lösningarna för morgondagens skola inifrån skolsystemet. Borde vi inte egentligen prata om utbildningssystemets övergripande syfte och utformning? Borde vi inte fundera på vilken kunskap våra barn behöver för att möta framtidens utmaningar. Trots att många av oss redan snubblar omkring i ruinerna av industrisamhället förnekar vi gärna konsekvenserna. Det är som om vi inte vill acceptera dess snabba sönderfall utan krampaktigt håller fast vid den världsbild vi är uppväxta med.

...läs vidare

Artikel: Ny demografisk prognos - 11 miljarder människor på jorden år 2100 - med 80% säkerhet!

Ny demografisk prognos - 11 miljarder människor på jorden år 2100 - med 80% säkerhet

And for the first time, through the use of a "probabilistic" statistical method, the Science paper establishes a range of uncertainty around its central estimate-9.6 billion Earthlings in 2050, 10.9 billion by 2100. There's an 80 percent chance, the authors conclude, that the actual number of people in 2100 will be somewhere between 9.6 and 12.3 billion.

...läs vidare