Välkommen till mitt digitala hem!

För snart 20 år sedan såg jag att framtiden kommer bli dramatiskt annorlunda än vad vi kan föreställa oss.  Efter hand förstod jag också hur svårt vi har för att förstå vad detta innebär. Idag sysslar jag i huvudsak med framtiden för att hjälpa organisationer att se, tänka och navigera i en föränderlig tid. Oftast handlar det om föredrag, workshops och framtids- eller strategidiskussioner.

Mina föredrag har genom åren handlat om olika framtidsämnen. Under lång tid har jag pratat om metoder för framtidsanalys som t ex scenarioplanering och brett om framtid och megatrender. Just nu pratar jag i huvudsak om algoritmsamhället och hur det tar form.

Boka mig här

Mina uppdrag handlar ofta om stöd vid framtidsanalys och strategisk ompositionering – reframing – av företag och institutioner inför en framtid som både är annorlunda och osäker.

Är du intresserad av att få kontakt med mig skicka mig gärna ett meddelande.

 

Blogg

Algoritmsamhället tar form – noteringar mars 2017

Strömmen av signaler om algoritmiseringen av samhället tilltar i styrka. Framtiden karvas ut kodrad för kodrad. Dock är det viktigt att påminna oss om att det inte är förutsägelser utan möjliga scenarier vi ser framför oss. Denna gång handlar mina noteringar om signaler om fem områden: Utvecklingen runt självkörande bilar tar ytterligare ett steg Växande insikt: Blockchain …

Affärsmodellsanalys – nyckeln till företagets hållbara utveckling

De allra flesta hållbarhetsinsatser jag stöter på arbetar med organisationers inre processer. Ett vanligt angreppssätt där är att försöka reducera resurser som förbrukas. Andra arbetar med företags produkter och tjänster. Där jobbar man med att förändra eller utveckla produkter och tjänster som dels skall vara mer hållbara att producera, men också ha en bättre hållbarhet under hela produktens/tjänstens livscykel.