Välkommen till mitt cyberhem!

För 20 år sedan började jag se hur tecknen på radikal förändring hopade sig. Gradvis gick det upp för mig hur svår övergången skulle bli. Idag sysslar jag i huvudsak med att hjälpa organisationer att se, tänka och navigera i en dramatiskt föränderlig tid. Jag brukar beskriva det som steget före strategiarbetet.

Mina föredrag har genom åren handlat om olika framtidsämnen. Jag pratar gärna om metoder framtidsanalys som t ex scenarioplanering  och brett om framtid och megatrender. I dessa digitaliseringstider handlar föredragen oftast om algoritmsamhället och hur det tar form.

Boka mig här

Mina uppdrag handlar ofta om stöd vid framtidsanalys och strategisk ompositionering – reframing – av företag och institutioner inför en framtid som både är annorlunda och osäker.

Är du intresserad av att få kontakt med mig skicka mig gärna ett meddelande.

 

Tankar om framtiden

Framtidsbar – En grupp för framtidsdiskussion på Facebook

Inspirerad av den framgångsrika och superbra Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap skapade jag häromdagen Facebook-gruppen Framtidsbar. Med risk för lite överlapp runt digitalisering tror jag det utanför detta område finns ett brett spektrum av framtidsfrågor många skulle vilja samtala runt. Är du intresserad av att delta gå med i gruppen Framtidsbar. Namnet Framtidsbar kommer från de diskussionsgrupper …

Algoritmsamhället tar form – noteringar mars 2017

Strömmen av signaler om algoritmiseringen av samhället tilltar i styrka. Framtiden karvas ut kodrad för kodrad. Dock är det viktigt att påminna oss om att det inte är förutsägelser utan möjliga scenarier vi ser framför oss. Denna gång handlar mina noteringar om signaler om fem områden: Utvecklingen runt självkörande bilar tar ytterligare ett steg Växande insikt: Blockchain …

Affärsmodellsanalys – nyckeln till företagets hållbara utveckling

De allra flesta hållbarhetsinsatser jag stöter på arbetar med organisationers inre processer. Ett vanligt angreppssätt där är att försöka reducera resurser som förbrukas. Andra arbetar med företags produkter och tjänster. Där jobbar man med att förändra eller utveckla produkter och tjänster som dels skall vara mer hållbara att producera, men också ha en bättre hållbarhet under hela produktens/tjänstens livscykel.