Välkommen till mitt cyberhem!

Sedan 17 år hjälper jag organisationer att se, tänka och navigera i en dramatiskt föränderlig tid. Jag brukar beskriva det som att jag stödjer organisationer med steget före strategiarbetet.

Jag håller ofta föredrag och har genom åren berört många ämnen kopplade till framtid och förändring. Ibland om hur man kan jobba med framtiden med t ex scenarioplanering och affärsmodellsinnovation. Ibland brett om framtid och megatrender. Nu handlar de oftast om hur algoritmsamhället håller på att ersätta industrisamhället.

Mina uppdrag handlar ofta om coaching och stöd vid framtidsanalys, affärsmodellsinnovation, strategisk ompositionering – reframing – och strategisk innovationsstyrning.

Är du intresserad av att få kontakt med mig klicka här.

 

Algoritmsamhället

Vad menar jag egentligen med algoritmsamhället?

Industrisamhället byggdes upp runt fabriken, en effektiv men dum produktionsmaskin där människors omdöme behövdes för att utföra de moment maskinen inte klarade av. Med algoritmernas hjälp blir maskinerna nu snabbt både smartare och mer anpassningsbara. Runt omkring oss tar algoritmens logik över allt mer av fabrikens tidigare centrala roll. På område efter område och i bransch efter bransch ersätts industrisamhällets lösningar av algoritmbaserade maskiner som själva löser problem, tar beslut och ständigt utvecklas.

Den snabbt accelererande tekniska utvecklingen inom bl a artificiell intelligens, självkörande fordon, internet of things och blockchain är några fenomen som vittnar om utvecklingen.  

Fortsätt läsa ”Algoritmsamhället”