Välkommen till mitt cyberhem!

För 20 år sedan började jag se hur tecknen på radikal förändring hopade sig. Gradvis gick det upp för mig hur svår övergången skulle bli. Idag sysslar jag i huvudsak med att hjälpa organisationer att se, tänka och navigera i en dramatiskt föränderlig tid. Jag brukar beskriva det som steget före strategiarbetet.

Mina föredrag har genom åren handlat om olika framtidsämnen. Jag pratar gärna om metoder framtidsanalys som t ex scenarioplanering  och brett om framtid och megatrender. I dessa digitaliseringstider handlar föredragen oftast om algoritmsamhället och hur det tar form.

Boka mig här

Mina uppdrag handlar ofta om stöd vid framtidsanalys och strategisk ompositionering – reframing – av företag och institutioner inför en framtid som både är annorlunda och osäker.

Är du intresserad av att få kontakt med mig skicka mig gärna ett meddelande.

 

Tankar om framtiden

Framtidens Hållbara Affärsmodeller – en mer kompakt version

Nu har vi genomfört ytterligare ett varv av processen Framtidens Hållbara Affärsmodeller! Jag har tidigare skrivit om projektet och processen här. Denna gång körde vi tillsammans med Sahlgrenska Science Park inom deras projekt Catalyser. Deltagarna kom både från SSP och anslutna inkubatorföretag. Eftersom tiden var begränsad till två halvdagar var processen lite mer kompakt. Vi …

Feminina strategier inför framtiden?

I dessa dagar är det svårt att undvika kontrasten eller krockarna mellan manligt och kvinnligt perspektiv. Handlar det inte om kampanjer mot sexuella trakasserier och våld (som t ex #metoo-kampanjen) så hör vi inom politiken begrepp som feministisk utrikespolitik. På ytterligare andra ställen försöker insiktsfulla människor förstå relationerna mellan det feminina och det maskulina på …

Den viktigaste faktorn inför framtiden

Det är lätt att tro att framtiden är en konsekvens av ett antal yttre förändringsfaktorer. För överblickens skull kan vi samla dem under rubrikerna sociala faktorer (soc), tekniska faktorer (tek), ekonomiska faktorer (ekon), ekologiska faktorer (ekol) och politiska faktorer (pol). Om vi beskriver dem i en matematisk funktion för hur morgondagens samhälle (m) blir så …