Välkommen till mitt cyberhem!

För 20 år sedan började jag se hur tecknen på radikal förändring hopade sig. Gradvis gick det upp för mig hur svår övergången skulle bli. Idag sysslar jag i huvudsak med att hjälpa organisationer att se, tänka och navigera i en dramatiskt föränderlig tid. Jag brukar beskriva det som steget före strategiarbetet.

Mina föredrag har genom åren handlat om olika framtidsämnen. Jag pratar gärna om metoder framtidsanalys som t ex scenarioplanering  och brett om framtid och megatrender. I dessa digitaliseringstider handlar föredragen oftast om algoritmsamhället och hur det tar form.

Boka mig här

Mina uppdrag handlar ofta om stöd vid framtidsanalys och strategisk ompositionering – reframing – av företag och institutioner inför en framtid som både är annorlunda och osäker.

Är du intresserad av att få kontakt med mig skicka mig gärna ett meddelande.

 

Tankar om framtiden

Den viktigaste faktorn inför framtiden

Det är lätt att tro att framtiden är en konsekvens av ett antal yttre förändringsfaktorer. För överblickens skull kan vi samla dem under rubrikerna sociala faktorer (soc), tekniska faktorer (tek), ekonomiska faktorer (ekon), ekologiska faktorer (ekol) och politiska faktorer (pol). Om vi beskriver dem i en matematisk funktion för hur morgondagens samhälle (m) blir så …

Framtidsbar – En grupp för framtidsdiskussion på Facebook

Inspirerad av den framgångsrika och superbra Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap skapade jag häromdagen Facebook-gruppen Framtidsbar. Med risk för lite överlapp runt digitalisering tror jag det utanför detta område finns ett brett spektrum av framtidsfrågor många skulle vilja samtala runt. Är du intresserad av att delta gå med i gruppen Framtidsbar. Namnet Framtidsbar kommer från de diskussionsgrupper …